Tvary

Jakkoliv se budeme bavit konkrétně o bezpodpěrovém řešení výškových přechodů z různých pater do druhých, nesmíme zapomenout také na to, že ne vždy je možno využít prosté přímé řešení. Podle podmínek je třeba často různě zahýbat, ohýbat, či kroutit. To může být z hlediska estetického velice působivé zejména ve volném prostoru. Ohromně jej to provzdušňuje a ozvláštňuje. Tomu také často odpovídá i použitý materiál. Stupně i nosné prvky mohou být klidně ze zdánlivě subtilních materiálů, jako nerezové pruty, trubky, tenké ocelové nosníky , ale i sklo!

Drží samy sebe

Nejortodoxnější řešení samonosného schodiště je to, kdy jednotlivý stupeň je pevně svázán s dalším stupněm atak to jde dál odspodu až nahoru. Výhodou tohoto řešení je, že lze prakticky libovolně tvarovat celou konstrukci, přesně podle našich potřeb, nebo představ.